Hvordan skal mitt implantat plasseres

Før din brystforstørring er det en hel del beslutninger som du som pasient må ta sammen med din kirurg. En av dem er hvordan implantatet skal plasseres.

 

UNDER ELLER OVER MUSKELEN
Implantatet kan plasseren delvis under muskelen (pectoralis majo) submuskulært eller over muskelen og under brystets melkekjertler (sugblandulært). Få mer informasjon om de ulike metodene når du er til konsultasjon hos din kirurg.

 

SUBMUSKULÆR PLASSERING
Ved å plassere implantatet under muskelen, vil det være mindre sannsynlig at implantatene vises eller kjennes gjennom huden og mindre risiko for at arrvevet rundt implantatene blir hardt. Plassering under muskelen avlaster tyngden fra implantatet og minsker risikoen for at brystene skal henge. Mamografiundersøkelse av brystet er enklere å utføre ved plassering under muskelen, enn over muskelen. Operasjons- og rekonvalesenstiden vil være lenger ved plassering under muskelen.

 

SUBGLANDULÆR PLASSERING
Dersom du velger å plassere implantetet over muskelen, vil rekonvalesenstiden være kortere enn ved plassering under muskelen. Ved plassering over muskelen vil man kunne se eller kjenne kanten på implantatet tydligere under huden. En mammografiundersøkelse vil også kunne være noe vanskeligere.

Snakk med din kirurg om de ulike alternativene og finn ut hvilket alternativ som passer best for deg.