MENTORløftet – Garantiordning

Uansett bakgrunnen for valget ditt, vil det å vite at kirurgen din har valgt implantater av høy kvalitet, kunne gjøre at du kan føle deg trygg på valget ditt i lang tid etter inngrepet.

Forhør deg med din kirurg hvilke garantiordninger de tilbyr. MENTORløftet er en av markedets mest omfattende garantier på markedet.1)

Les mer i Mentorløftet garantibrosjyre

 

REFERANSER
1) Basert på garantisammenligninger mellom følgende brystimplantater: Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx, EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http://www.laboratoires-arion.com/images/arion/ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf, Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/IoE_Information_engl_2015-01.pdf, Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des IMPLANTS MAMMAIRES and La garantie premium, Accessed March 20 2017.